پوشاک استانبول

ارائه دهنده کیفیت متفاوت با آنچه تا کنون دیده اید در زمینه دوخت دریشی - تولید و عرضه کننده هر نوع دریشی های رسمی و محفلی
بخش مدیریت: علی محب زاده
آدرس: فابریکه سرک حوزه سوم پولیس استگاه کارته چهار کابل
مبایل:
0752017899
0777398977
0799398977
ایمیل:poshakistanbul@gmail.com
نمایندگی الکوزی مارکیت:
آدرس: چوک کوته سنگی، الکوزی مارکیت دوکان نمبر ۲۰
مبایل:0776254600
نمایندگی معراج مارکیت:
آدرس: چوک کوته سنگی، مارکیت معراج دوکان نمبر ۳،۱
مبایل:0778815225
نمایندگی اباسین زدران:
آدرس: چوک کوته سنگی، مارکیت اباسین زدران منزل پنجم مقابل لفت
مبایل:0793002055

شماره تماس0752017899
ایمیلposhakistanbul@gmail.com
وب سایت----
آدرسفابریکه سرک حوزه سوم پولیس استگاه کارته چهار کابل
جزئیات بیشتر
تعداد بازدید: 1649