کمپنی خان انجنرینگ لمتد

شرکت ساختمانی خان اینجنرینگ لیمتد

شماره تماس+93 (0) 202320149
ایمیلinfo@kecl.af
وب سایتkecl.af
آدرسشهر نو، پارک صنعتی، سرک ۴، فابریکه ۲۰۴
جزئیات بیشتر
تعداد بازدید: 1313